Nationell strategi för Svensk besöksnäring

– Hållbar tillväxt för företag och destinationer!

Sverige har en jättepotential att utvecklas som besöksland. Här finns alla förutsättningar: unika platser för upplevelser året runt, rika natur- och kulturvärden, pulserande storstäder och en attraktiv livsstil. Vi har också bra förutsättningar för möten och evenemang, kunskap om målgrupper och marknader, ett växande miljökunnande och en enorm energi hos företagare och anställda.

Besöksnäringen har redan vuxit sig större än någon kunde ana bara tio-femton år tillbaka i tiden. Och kanske är det denna tillväxt som skapat självförtroende och jäklar anamma i näringen.

Men konkurrensen är stenhård och många länder ser samma möjligheter att ta för sig av en växande internationell turism. Ska Sverige hävda sig krävs strategiskt fokus, en offensiv satsning och konstruktiv samverkan. Vi behöver också på ett långt mer systematiserat och integrerat sätt än tidigare inkludera hållbarhetsfrågorna i arbetet.

Sammantaget står vi inför både möjligheter och utmaningar där möjligheterna är för stora för att inte tas på allvar. Besöksnäringen är redo att driva utvecklingen vidare, och vi har en idé om hur det ska gå till. Det är det den här strategin handlar om.

Näringens strategi och vision Den nationella strategin är näringens dokument.  Den har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer och i samarbete med SHR, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitors Board, Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, och med finansiellt stöd från Jordbruksverket.

Svensk Turism företräder den samlade svenska besöksnäringen, representerar cirka 10 000 företag är näringens ägarrepresentant i det med staten samägda VisitSweden.

Strategin formulerar en kaxig vision: Med fokus på hållbarhetsfrågorna ska vi fördubbla svensk besöksnäring på tio år. 2020 är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Resmålet Sverige är ett naturligt förstahandsval för den globala resenären. Näringen omsätter 500 miljarder kronor och vi erbjuder 35 exportmogna destinationer. En av de viktigaste nycklarna finns i mer offensiv och systematisk destinationsutveckling.

Strategi för vem? Strategin har olika målgrupper, såväl bland näringens organisationer, destinationer och enskilda företag som inom det offentliga. Här finns delar som berör var och en, och ger vägledning kring var vi behöver kraftsamla för att nå Vision 2020.

Läs mer på http://www.strategi2020.se/

 

Magnus Nilsson styrelseordförande Svensk Turism