Nu tar vi nästa steg mot framtidens besöksnäring

Vår ambitiösa vision i den nationella strategin kräver kraftsamling och ökat tempo. För andra året i rad samlar vi därför hela den svenska besöksnäringen – offentliga såväl som privata aktörer – till kongress.

2015 har varit ett händelserikt år i många avseenden. Klimatutmaningar, migration, ekonomisk instabilitet och upptrappade konflikter påverkar turismen globalt men också här hos oss.

Under förmiddagen kommer vi därför att ha ett globalt fokus och lyfta UNWTO:s arbete med hållbar utveckling inom turism och hur FN ser besöksnäringen som en del av lösningen på många av dagens samhällsutmaningar.

Vi kommer också att belysa hur det som kallas Sharing Economy påverkar besöksnäringen. Hur kan vi möjliggöra nya, hållbara affärsmodeller som gynnar besökaren?

Hur kommer framtidens konkurrens, regelverk och konsumentskydd i så fall att se ut?

Efter lunch presenteras halvtidsutvärderingen av den nationella strategin och fokusområden för framtiden kommer att diskuteras.

Den nationala strategin lyfter bland annat fram behovet av att utveckla fler starka reseanledningar och eftermiddagens program fokuserar på hur man konkret kan arbeta med kultur, natur, möten och shopping som viktiga delar i starka destinationer. Vi kommer också att knyta an till idrottsmässan som hålls parallellt med vår kongress och genomföra seminarier som kopplar ihop idrott och besöksnäring.