En kongress för ökad lönsamhet

magnus_nilsson_svensk_turismFör andra året i rad arrangeras Svensk Besöksnäringskongress för den svensk besöksnäring på Svenska Mässan i Göteborg. Där och då ska vi kraftsamla och lägga ut kursen för framtiden och du kan vara med och påverka!

En näring är ingenting utan det enskilda företagandets framgångar. Besöksnäringens mål att dubbla omsättningen till 2020 kan bara uppnås när varje bransch inom näringen når sina mål. När företagen når sina.

Hur kan vi öka samverkan för att skapa smartare synergier och snabbare effekter – och tillsammans skapa tillväxt, jobb och ökad lönsamhet?

Den 17 mars är det återigen dags för näringen att samlas.

Kongressen, som genomförs i samverkan mellan Svensk Turism och TUR, är årligen återkommande plattform och kraftkälla för hela besöksnäringen. Just att samla näringen, att svetsa samman alla ingående branscher och aktörer inom vår fantastiska näring

Varmt välkommen!

Magnus Nilsson Ordförande Svensk Turism AB

Datum: 17 mars – Plats: Svenska Mässan, Göteborg

Sponsor-loggor