Välkommen till Svensk Besöksnäringskongress!
17 mars, 2016 på Svenska Mässan i Göteborg

Om kongressen

En näring är ingenting utan det enskilda företagandets framgångar. Besöksnäringens mål att dubbla omsättningen till 2020 kan bara uppnås när varje bransch inom näringen når sina mål. När företagen når sina. Läs mer om kongressen här

3 anledningar till att du ska delta

Med spännande föreläsningar och utvecklande workshops kommer du gå från Svensk Besöksnäringskongress med unika erfarenheter och insikter. Läs mer om de främsta anledningar till att du ska delta här

Strategi 2020

Sverige har en jättepotential att utvecklas som besöksland. Här finns alla förutsättningar: unika platser för upplevelser året runt, rika natur- och kulturvärden, pulserande storstäder och en attraktiv livsstil. Läs mer om Strategi 2020

Besökarcitat

Förväntningarna är stora på Svensk Besöksnäringskongress 2016. Besökare kommer från hela näringen för att del av föreläsningar och workshops. Läs besökarcitaten här.

Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism, om Svensk Besöksnäringskongress.